Повідомлення про збори ПОЗАЧЕРГОВИ 09.06.13

Posted in Новини

ДО   ВІДОМА   АКЦІОНЕРІВ

Приватногоакціонерного товариства

«ЗАХІДУКРВИБУХПРОМ»

 

Приватне акціонерне товариство «Західукрвибухпром»

(код за ЄДРПОУ 32744298, місцезнаходження: м. Житомир, вул. Лесі Українки, б. 19)

повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

 

Дата та час проведення позачергових загальних зборів акціонерів:  9 липня 2013 року, о 12 год.

Місце проведення позачергових загальних зборів акціонерів: м. Житомир, вул. Лесі Українки, б. 19, в приміщенні адмінбудинку, кімната №1.

Час початку та закінчення реєстрації учасників позачергових загальних зборів акціонерів: 9 липня з 10.00 год.  до 11.45 год.

Дата  складення  переліку  акціонерів,  які мають право на  участь у позачергових загальних зборах: на 24 год. 3 липня 2013 року.

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:

 

1.   Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗВП».

2.   Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів,затвердження

      порядку (регламенту) проведення Загальних зборів акціонерів.

3.   Про дострокове припинення повноважень Ревізора Товариства.

4.   Обрання Ревізора Товариства.

 

Акціонери мають можливість ознайомитися з документами,  необхідними для прийняття рішень  з  питань  порядку  денного   позачергових загальних зборів,  до дати проведення загальних зборів у  робочі  дні з 10:00 до 16:00 за зверненням до Директора за місцезнаходженням Товариства, а також в день проведення позачергових загальних зборів – у місці їх проведення.  Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор  Бежевець Володимир Павлович.Довідки за телефоном (0412) 42-48-74.

 

Для участі в зборах акціонерам потрібно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів – паспорт та довіреність, що оформлена згідно з чинним законодавством.

                                                             Телефон для довідок:  (0412) 42-48-71, 42-48-74

 

 

Директор                                                                                Бежевець В.П.

 

 

 

 

Особлива інформаці Західукрвибухпром 09.07.13

Posted in Новини

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО                                                                                         ПРИВАТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ЗАХІДУКРВИБУХПРОМ»                                                                                «ЗАПАДУКРВЗРЫВПРОМ»

                     Україна,                                                                                                                         Украина,

10003, м. Житомир, вул. Лесі Українки, 19                                                                     10003, г .Житомир, ул. Леси Украинки, 19,

тел/факс 8(0412) 42-48-70, тел. 42-48-71                                                                         тел./факс 8(0412) 42-48-70, тел. 42-48-71                                                 е-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.                                                                                                     е-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Розрахунковий рахунок  № 26004015211996                                                            Расчётный  счёт   № 26004015211996

в АТ «Укрексімбанк» м. Житомир                                                                          в АО «Укрексимбанк» г. Житомир

МФО 311324, Код 32744298                                                                                     МФО 311324, Код 32744298

індивідуальний податковий номер 327442906257,                                 индивидуальный налоговый номер 327442906257,

номер свідоцтва платника ПДВ 100333191                                              свидетельства плательщика НДС  100333191

  

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

 

1.Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента – Приватне акціонерне товариство „Західукрвибухпром”

1.2. Організаційно-правова форма емітента – Приватне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента – 32744298

1.4. Місцезнаходження емітента – 10003, м. Житомир, вул. Л. Українки, 19

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента – 0412-42-48-74          

1.6. Електронна поштова адреса емітента – Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації – http://zvp.com.ua/

1.8. Вид особливої інформації – Відомості про зміну складу посадових осіб Емітента 

2. Текст повідомлення

         Згідно з рішенням позачергових загальних зборів акціонерів від 09.07.2013 р. Протокол №2/2013 відбулись наступні зміни:

Звільнено: Ревізор Лях Олег Миколайович (паспорт серія СН № 862769 виданий 16.06.1998р. Ватутінським РУГУ МВС України в м. Києві), володіє 9,9776% статутного капіталу Товариства, перебував на посаді з 2008 року.

 

Призначено: Ревізор – Чорний Олександр Володимирович (паспорт серії ВМ №795822 виданий 08.12.1999 року Корольовським РВ УМВС України Житомирської області), володіє 0,1289% статутного капіталу Товариства.

Посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.

 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

 

Директор                                                                      Бежевець Володимир Павлович

Повідомлення про збори ЗВП 27.03.2013

Posted in Новини

ДО   ВІДОМА   АКЦІОНЕРІВ

Приватногоакціонерного товариства

«ЗАХІДУКРВИБУХПРОМ»

Приватне акціонерне товариство «Західукрвибухпром»

(код за ЄДРПОУ 32744298, місцезнаходження: м. Житомир, вул. Лесі Українки, б. 19)

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів

Дата та час проведення загальних зборів акціонерів: 29 квітня 2013 року, о 12 год.

Місце проведення загальних зборів акціонерів: м. Житомир, вул. Лесі Українки, б. 19, в приміщенні адмінбудинку, кімната №1.

Час початку та закінчення реєстрації учасників загальних зборів акціонерів: 29 квітня з 10.00 год.  до 11.45 год.

Дата  складення  переліку  акціонерів,  які мають право на  участь у загальних зборах: на 24 год. 23 квітня 2013 року.

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Posted in Новини

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

 

1.Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента – Приватне акціонерне товариство „Західукрвибухпром”

1.2. Організаційно-правова форма емітента – Приватне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента – 32744298

1.4. Місцезнаходження емітента – 10003, м. Житомир, вул. Л. Українки, 19

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента – 0412-42-48-74         

1.6. Електронна поштова адреса емітента – Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації – http://zvp.com.ua/ua/content/305.htm

1.8. Вид особливої інформації – Відомості про зміну складу посадових осіб Емітента

2. Текст повідомлення

Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 27.04.2012 р. Протокол №1/2012 відбулись наступні зміни:

Звільнено: Член Наглядової ради Астрахан Іван Григорович  (паспорт серія ВМ № 326843 виданий 02.04.1997р. Корольовським РВ УМВС  України в Житомирській області), володіє 0,0022% статутного капіталу Товариства, перебував на посаді з 24.03.2011 року.

Призначено: Член Наглядової ради - юридична особа Товариство з обмеженою відповідальністю «БВР-комплекс». Код за ЄДРПОУ 35751355, місцезнаходження: Дніпропетровська область, Криворізький район, с. Златоусівка, вул. Підстепна б. 29-А, володіє 88,3778% статутного капіталу Товариства. Призначено терміном на 3 роки.

Посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.

 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

 

Директор                                                                      Бежевець Володимир Павлович

Ми в соц. мережах

  • facebooktwitter