Особлива інформація 02.03.2015

Posted in Новини

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Західукрвибухпром"

2. Код за ЄДРПОУ: 32744298

3. Місцезнаходження: 10003 м. Житомир, вул. Лесі Українки, 19

4. Міжміський код, телефон та факс: 0412-42-48-74, 0412-42-48-74

5. Електронна поштова адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://zvp.com.ua

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення

Згідно Рішення Наглядової ради, Протокол № 3 від 02.03.2015 року та Наказу № 23-к від 02.03.2015 року, звільнено в зв'язку з закінченням випробувального терміну з посади Виконуючого обов'язки директора Горбу Володимира Станіславовича, паспорт серії АН № 913919 виданий 21.12.2010 року Дзержинським РВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Перебував на посаді з 21.11.2014 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Згідно Рішення Наглядової ради, Протокол №3  від 02.03.2015 року та Наказу № 23-к від 02.03.2015 року, призначено на посаду  Директора Горбу Володимира Станіславовича, паспорт серії АН № 913919 виданий 21.12.2010 року Дзержинським РВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Призначено терміном на 1 рік. Посади, які обіймала протягом останніх п'яти років - В.О. директора  ПАТ "Лезниківський кар'єр, В.О. Директора ПрАТ "ЗВП". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Директор                                                                          Горба Володимир Станіславович

 

02.03.2015

особлива інформація 21.11.14

Posted in Новини

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Західукрвибухпром"

2. Код за ЄДРПОУ: 32744298

3. Місцезнаходження: 10003 м. Житомир, вул. Лесі Українки, 19

4. Міжміський код, телефон та факс: 0412-42-48-74, 0412-42-48-74

5. Електронна поштова адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://zvp.com.ua

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

ІІ. Текст Повідомлення

Згідно Наказу № 184-к від 20.11.2014 року, Протокол НР №15 від 20.11.2014 року звільнено заугодою сторін директора Бежевця Володимира Павловича, паспорт серія ВМ №428007 від 6.11.1997 року Корост енським МРВ УМВС України в Житомирській області. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Перебував на посаді протягом 6 років. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Згідно Наказу № 185-к від 21.11.2014 року, Протокол НР №15 від 20.11.2014 року призначено в.о. директора Горбу Володимира Станіславовича, паспорт серії АН913919 виданий 21.12.2010 р. Дзержинським РВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Призначено на посаду безтерміново. Посади, які обіймала протягом останніх п’яти років - Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

 

2. В.О. Директора                                                    В.С. Горба                                                                           

 

21.11.2014

особл.інформація 31.10.2014

Posted in Новини

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Західукрвибухпром"

2. Код за ЄДРПОУ: 32744298

3. Місцезнаходження: 10003 м. Житомир, вул. Лесі Українки, 19

4. Міжміський код, телефон та факс: 0412-42-48-74, 0412-42-48-74

5. Електронна поштова адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://zvp.com.ua

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

ІІ. Текст Повідомлення

Згідно Наказу № 162-к від 31.10.2014 року, підписаного Директором ПрАТ "ЗВП", звільнено з посади Головного бухгалтера за власним бажанням в зв'язку з виходом на пенсію  Возну Надію Іванівну, паспорт серії ВМ № 245594, виданий 12.11.1996р. Богунським РВ УМВС України в Житомирській області. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Перебувала на посаді протягом 12 років. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Згідно Наказу № 163-к від 31.10.2014 року, підписаного Директором ПрАТ "ЗВП" призначено на посаду Головного бухгалтера з 31 жовтня 2014 року Якимчук Катерину Андріївну, паспорт серії ВМ № 392685 виданий 13.08.1997р.Корольовським РВ УМВС України в Житомирській області. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Призначено на посаду безтерміново. Посади, які обіймала протягом останніх п’яти років - заступник головного бухгалтера Приватного акціонерного товариства "Західукрвибухпром". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Директор                                                                          Бежевець Володимир Павлович

 

31.10.2014

Повідомлення про збори ЗВП 29.03.2014

Posted in Новини

ДО   ВІДОМА   АКЦІОНЕРІВ

Приватногоакціонерного товариства

«ЗАХІДУКРВИБУХПРОМ»

 

Приватне акціонерне товариство «Західукрвибухпром»

(код за ЄДРПОУ 32744298, місцезнаходження: м. Житомир, вул. Лесі Українки, б. 19)

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів

Дата та час проведення загальних зборів акціонерів: 29 квітня 2014 року, о 12.00 год.

Місце проведення загальних зборів акціонерів: м. Житомир, вул. Лесі Українки, б. 19, в приміщенні адмінбудинку (кабінет Директора).

Час початку та закінчення реєстрації учасників загальних зборів акціонерів: 29 квітня з 10.00 год.  до 11.45 год.

Дата  складення  переліку  акціонерів,  які мають право на  участь у загальних зборах: на 24.00 год. 23 квітня 2014 року.

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:

      1.   Про обрання робочих органів та порядок проведення річних загальних зборів  акціонерів ПрАТ «ЗВП».

2.   Звіт Директора ПрАТ «ЗВП» за 2013 рік та прийняття рішення за

      наслідками розгляду Звіту Директора Товариства.
3.   Звіт Наглядової Ради ПрАТ «ЗВП» за 2013 рік та прийняття рішення за

      наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства.
4.   Звіт Ревізора  ПрАТ «ЗВП» за 2013 рік,  прийняття рішення за наслідками

      розгляду Звіту Ревізора Товариства та затвердження висновків Ревізора.
5.   Затвердження річного звіту та балансу ПрАТ «ЗВП» за 2013 рік.
6.   Розподіл прибутку ПрАТ «ЗВП» за підсумками  фінансово-господарської

      діяльності  Товариства у 2013 році.
7.   Про основні напрямки діяльності Товариства у 2014 року та  попереднє схвалення

      значних правочинів, які плануються укладатися Товариством протягом року.

     

Акціонери мають можливість ознайомитися з документами,  необхідними для прийняття рішень  з  питань  порядку  денного   загальних зборів,  до дати проведення загальних зборів у  робочі  дні з 10:00 до 16:00 за зверненням до Директора за місцезнаходженням Товариства, а також в день проведення загальних зборів – у місці їх проведення.Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Бежевець В.П.

 

Для участі в зборах акціонерам потрібно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів – паспорт та довіреність, що оформлена згідно з чинним законодавством.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ЗВП» за 2013 рік

                                                                                                                                  (тис. грн.)

 

Найменування показника 

період 

звітний 

 

попередній 

 

Усього активів  

63 431

57 809

Основні засоби  

16 727

10 166

Довгострокові фінансові інвестиції  

-

-

Запаси 

6 900

4 831

Сумарна дебіторська заборгованість  

38 864

34 340

Грошові кошти та їх еквіваленти 

108

1 755

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

2 525

5 578

Власний капітал 

19 682

17 966

Статутний капітал 

450

450

Довгострокові зобов'язання 

35 559

34 037

Поточні зобов'язання 

8 190

5 806

Чистий прибуток (збиток) 

2 525

5 578

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

450 000

450 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду(шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

138

151

 

 Телефон для довідок:  (0412) 42-48-71, 42-48-74

 

 

Директор                                                                                Бежевець В.П.

 

 

 

 

Повідомлення про збори ПОЗАЧЕРГОВИ 09.06.13

Posted in Новини

ДО   ВІДОМА   АКЦІОНЕРІВ

Приватногоакціонерного товариства

«ЗАХІДУКРВИБУХПРОМ»

 

Приватне акціонерне товариство «Західукрвибухпром»

(код за ЄДРПОУ 32744298, місцезнаходження: м. Житомир, вул. Лесі Українки, б. 19)

повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

 

Дата та час проведення позачергових загальних зборів акціонерів:  9 липня 2013 року, о 12 год.

Місце проведення позачергових загальних зборів акціонерів: м. Житомир, вул. Лесі Українки, б. 19, в приміщенні адмінбудинку, кімната №1.

Час початку та закінчення реєстрації учасників позачергових загальних зборів акціонерів: 9 липня з 10.00 год.  до 11.45 год.

Дата  складення  переліку  акціонерів,  які мають право на  участь у позачергових загальних зборах: на 24 год. 3 липня 2013 року.

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:

 

1.   Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗВП».

2.   Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів,затвердження

      порядку (регламенту) проведення Загальних зборів акціонерів.

3.   Про дострокове припинення повноважень Ревізора Товариства.

4.   Обрання Ревізора Товариства.

 

Акціонери мають можливість ознайомитися з документами,  необхідними для прийняття рішень  з  питань  порядку  денного   позачергових загальних зборів,  до дати проведення загальних зборів у  робочі  дні з 10:00 до 16:00 за зверненням до Директора за місцезнаходженням Товариства, а також в день проведення позачергових загальних зборів – у місці їх проведення.  Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор  Бежевець Володимир Павлович.Довідки за телефоном (0412) 42-48-74.

 

Для участі в зборах акціонерам потрібно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів – паспорт та довіреність, що оформлена згідно з чинним законодавством.

                                                             Телефон для довідок:  (0412) 42-48-71, 42-48-74

 

 

Директор                                                                                Бежевець В.П.

 

 

 

 

Ми в соц. мережах

  • facebooktwitter